תרומתו של פרופ' זאב הרוי לחקר הרמב"ם והפילוסופיה היהודית של ימי הביניים

אבירם רביצקי, אסתי אייזנמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקריו של מורנו פרופ' זאב הרוי בתחום ההגות היהודית בימי הביניים מקיפים עולם ומלואו. עשרות רבות של מאמרים הקדיש הרוי לעיון המשנתם של ר' סעדיה גאון, ר' יהודה הלוי, ר' ניסים גירונדי, ר' חסדאי קרשקש, ר' יוסף אלבו ורבים אחרים. במחקריו עומד הרוי על הקשרים הקיימים בין משנותיהם של חכמי ישראל בימי הביניים, כפי שאלו עולים מניתוחים טקסטואליים קפדניים, וכמו כן הוא חושף את הקשרים שבין הספרות היהודית להגות הכללית - המוסלמית והנוצרחת. מחקריו בתחום ההגות היהודית בימי הביניים, על גיוונם ועושרם ועל היותם תרומות מכריעות לעולם המחקר בעשרות פרסומים מדעיים, מעוררים השתאות והערצה, ותקצר היריעה מלמצות אותם ואת חידושיהם. בדברינו כאן נעמוד איפה על נקודה עקרונית אחת, העולה מתוך מחקריו של הרוי ומדגישה את ייחודם, והיא עמדתו בנוגע ליחסי היהדות והפילוסופיה בכללן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאדם לאדם (קובץ בעריכת שמואל ויגודה)
Place of Publicationירושלים
Pages3-11
Number of pages9
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
  • Judaism and philosophy
  • Maimonides, Moses -- 1135-1204
  • Rabbinical literature

Cite this