תקשורת ויהדות: מדריך למורה

צוריאל ראשי, חנה אדן, שמואל ליימן-ווילציג, רויטל שטרן זיון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ברוח תכנית הלימודים, המדריך להוראת יחידת לימוד זו דן בשורת דילמות הנובעות מהמפגש בין עולמו של היהודי שומר התורה והמצוות ובין המציאות הטכנולוגית הפוסט-מודרנית שבה הוא חי, בזיקה לתקשורת. כל פרק במדריך למורה כולל את מטרות הנושא, תקציר המבהיר את מהות הנושא בהתאם למטרות התכנית, מקורות רלבנטיים, הצעות לפעילויות, ביבליוגרפיה מוארת ורשימה מפורטת של כל הספרים והמקורות המוזכרים בפרק. אל המדריך מצורף תקליטור המכיל מגוון מקורות המציגים מגוון עמדות בסוגיות השונות הנדונות בכל אחד מהפרקים. - מתוך המבוא
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Number of pages131
StatePublished - 2008

ULI Keywords

  • uli
  • Communication -- Religious aspects -- Judaism
  • Jewish press
  • Journalism, Religious -- Israel
  • Mass media -- Religious aspects -- Judaism
  • Press, Jewish
  • Web 2.0 -- Religious aspects -- Judaism

Cite this