תכסית פני הקרקע במפנים דרומיים וצפוניים לאורך מפל אקלימי באזור יהודה

אורן אקרמן, חנוך לביא, פועה בר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בוחן את השתנות מרכיבי התכסית של פני הקרקע לאורך מפל אקלימי תוך השוואה בין מפנים דרומיים למפנים צפוניים. כן יש התייחסות להשפעת מרכיבי התכסית על יחסי נגר-סחף ולשינויים בתכסיות פני הקרקע במקרה של שינויים אקלימיים אפשריים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)365-378
Number of pages14
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך ז
StatePublished - 1997

IHP Publications

  • ihp
  • Judea (Region) (Israel)
  • Weather

Cite this