תיאוריה ומעשה בבניית שלום: המקרה של הכשרת רופאים פלסטינים בישראל

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

העבודה מצביעה על כך שלמרות עיקשותו של הסכסוך הישראלי הפלסטיני, ולמרות מקרי האלימות הרבים בין הצדדים, מעורבותם של מומחים, ארגונים לא ממשלתיים, מוסדות ממשלתיים ומדינות תורמות יכולה לעוד את הצדדים המסוכסכים להגיע להסדר מדיני על בסיס מציאת אינטרסים משותפים. מעורבות זו גם עשויה לתרום ליישומו של ההסדר המדיני לאחר שזה ייחתם. - כריכה אחורית אילו שיתופי פעולה יכולים להתקיים במקביל לקיומו של סכסוך אלים בין הישראלים לפלסטינים, כאשר שורר אי אמון עמוק בין הצדדים ולאור הכישלונות החוזרים ונשנים להגיע למצב של שלום ביניהם? התשובה על כך ניתנת באמצעות בחינתו של תחום מחקר שנקרא בניית שלום (peace building). תחום זה מציע מגוון אמצעים לשיקום ובנייה של יחסים בין ובתוך חברות מסוכסכות באמצעים שונים וביניהם גם באמצעות הרפואה. הדגש העיקרי במחקר מושם על הכשרתם של רופאים פלסטינים בישראל מראשית שנות התשעים ועד לשנת 2010. המחקר בודק את נושא בניית השלום בהקשר של תולדות מערכות הבריאות בעבר הירדן המערבי במאה העשרים. לשם כך הוא בוחן את פועלם של שלושה סוכנים: גופים ממשלתיים, בתי חולים וגופים לא ממשלתיים בצד הישראלי והפלסטיני, ומציג את היקף הפעילות המגוון שהתפתח במרחב הסכסוך המשותף למרות תקופות שפל ביחסים. כל דיון בוחן את הישגיו של כל סוכן ואת הביקורות המופנות כלפיו. לבסוף נבחנת האפשרות של תמורות ביחסן של שתי החברות הישראלית והפלסטינית אחת כלפי השנייה בעקבות ההכשרה בישראל.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Number of pages153
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

Publication series

Nameבניית שלום יהודי ערבי : סדרת מחקר
Publisherאוניברסיטת תל-אביב - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
Volume1

ULI Keywords

  • uli
  • Medical education -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Education (Higher) -- Israel
  • Peace-building -- Middle East
  • ערבים פלשתינאים -- חינוך (גבוה) -- ישראל
  • العرب الفلسطينيون -- التعليم (العالي) -- إسرائيل

Cite this