תוספות רא"ש: תהליכי התאמה והוספה

Translated title of the contribution: Tosfos Harosh: adjustment and adaptation

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמרו של שלם יהלום מלמד על פעולות עריכה ועיבוד שנקט ר' אשר בן יחיאל (רא"ש) בתוספותיו כדי להנגיש ללומדים בספרד את המציאות הריאלית המשתקפת מן התוספות. רא"ש אף טשטש במכוון את העובדה שתוספות ר' יצחק בן שמואל (ר"י), שעליהן הסתמך, נכתבו בידי תלמידים, וזאת על מנת לבסס את סמכותו ומעמדו של הקובץ. כאשר הפנו תלמידי ר"י במפורש לדברי רבם, נמצא רא"ש מלייחס את הדברים לר"י והביא את הדברים בעילום שם. בנוסף, הרא"ש עדכן את חיבורו בהתפתחויות מאוחרות שהתרחשו בבית המדרש האשכנזי במאה השלוש עשרה. כמו כן, העשיר הרא"ש את תוספותיו ביצירה התלמודית שהתחדשה בבית מדרשו של הרמב"ן. המאמר עומד על ההשפעה המאוחרת באמצעות בחינת ארבעת הפרקים הראשונים של מסכת פסחים. מהממצאים הרבים המוצגים במאמר עולה שהטענה המחקרית בדבר התעלמות עקרונית של רא"ש מתוספות מאוחרות ומספרות החידושים הקטלונית אין לה על מה לסמוך. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionTosfos Harosh: adjustment and adaptation
Original languageHebrew
Pages (from-to)97-134
Number of pages38
Journalפעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
Volume‏ 169
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Asher ben Jehiel -- approximately 1250-1327
  • Criticism, Textual
  • Editing
  • Jews -- Germany
  • Jews -- Spain
  • Talmud Bavli -- Pesahim
  • Tosafists

Cite this