תובנה מאוחרת: קונפליקט אידיאולוגי ורב-תרבותי בסרט "חתונה מאוחרת"

מתן אהרני, ענר פרמינגר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בודק את הסרט "חתונה מאוחרת" בהקשר החברתי בו הוא נעשה, וקורא אותו כטקסט החותר תחת תפיסות רווחות בשיח הרב-תרבותי בישראל. הדמות המרכזית בסרט נמצאת בצומת דרכים אידיאולוגית, כשהיא מיטלטלת בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם. זוהי צומת טעונה ומרובת התייחסויות בשיח הסוציולוגי הדן בחברה הישראלית. הסרט מתחבר לשיח המקובל ומאיר אותו באור חדש. הדיכוטומיה האידיאולוגית המקובלת, יחיד-קולקטיב, מתבררת כמורכבת יותר מתוך התבוננות בהתפתחות המהלך הדרמטי של הסרט. מתוך בחינה של טקסים המייצגים את שתי הגישות - קהילתיים ואישיים, שהסרט שוזר בעלילתו, מתברר שהדמות המרכזית שרויה בדילמה מדומה, מכיוון שהשייכות הקולקטיבית היא חלק מהווית היחיד שלה ואילו הכניעה לתכתיבים הקהילתיים היא לעיתים היבט חשוב במימוש האינדיבידואלי שלה. הסרט חותר גם תחת הדיכוטומיה העדתית הרווחת בין מזרחי לאשכנזי באמצעות הסיפור (נרטיב) המיוחד שלו, כמו גם באמצעות ליהוק שחקניו. חתרנותו של הסרט תחת השיח הסוציולוגי המקובל ממוססת את ההכללה העדתית ומהווה אבן בסיס לכינונה של חברה רב-תרבותית מרובת מרכזים, אך הדרך אליה רווית עימותים ואלימה (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)214-243
Number of pages30
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume7
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Collectivism
  • Individualism
  • Israel -- Ethnic relations
  • Multiculturalism

Cite this