"שתצילני משריפת האש ומהיזק החמין ומן המפולת": על התגבשותה ושקיעתה של תפילת בית-המרחץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חדירתו של בית המרחץ אל מרחבי האזורים שבשליטת הרומאים הייתה תמורה חשובה בשגרת היומיום של התושבים. השימוש במרחץ עורר בקרב יהודי האימפריה הרומאית שורה של תהיות וספקות מתחום הדת והתרבות. בספרות המשנה והתלמוד נזכרים מקורות אחדים העוסקים בהערכת תרומתם של מפעלי הבנייה הרומאיים לפיתוחה של ארץ-ישראל, ובכלל זה בית המרחץ. המרחץ עורר שאלות מתחומי הלכה שונים: א. עבודה זרה - האווירה התרבותית והעיצובית אסתטית ששלטה בבית המרחץ היתה פגאנית. ב. שאלות מתחום שבת ומועד, כגון רחיצה בבית המרחץ בשבת (מרחץ בבעלות נוכרים או יהודים) ג. שאלות מתחום המשפט - דיני קניינים העוסקים במכירה של בית מרחץ פרטי ד. חיוב במזוזה משום שזהו מקום שאינו נקי ועוד. מאמר זה דן בגיבושה של תפילה שתוקנה על ידי חכמים בעקבות הסכנות הכרוכות ברחיצה בבית המרחץ. במהלך הדברים מוצגים הסיבות לתיקונה, תוכניה, נוסחיה השונים וגלגולה במהלך הדורות. מחקר זה מראה כי תוקפה של תפילת בית המרחץ היה רלוונטי לבית המרחץ של התקופות הקדומות, בעוד שהשינויים והתמורות החומריים שחלו במתקני הרחצה בזמן החדש הביאו לביטולה המוחלט. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)20-35
Number of pages16
Journalמורשת ישראל
Volume9
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Baths
  • Civilization, Modern
  • Criticism, Textual
  • Judaism
  • Prayer -- Judaism
  • Risk
  • Talmud Bavli
  • Talmud Yerushalmi
  • Tosefta

Cite this