שלושה בסירה אחת: המטופל, הרופא והמחשב שביניהם

גידי קורן, גבריאל חודיק, ורדה שלו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כניסתו של התיק הרפואי הממוחשב (תר"ם) לשגרה הרפואית בשנות התשעים של המאה שעברה הביאה ללא ספק לשיפור ניכר בשטחים רבים, ובהם תיעוד ואחזור מידע רפואי, ניהול יעיל יותר של נתונים קליניים ומנהליים, הפקת מרשמים לתרופות, תוצאות מעבדה ועוד. מנגד, כל אינטראקציה שמביאה לירידה בכמות או באיכות של הזמן שרופא מקצה למטופליו עלולה לפגוע ברמת שביעות הרצון של המטופל מהטיפול הרפואי. המאמר סוקר את השינוי העצום שחולל תר"ם ואת השפעותיו על איכות האינטראקציה בין הרופא לחולה ועל איכות הטיפול ויעילותו דרך עיניהם של רופאים ומטופלים כאחד. בבד בבד ייעשה ניסיון העריך את כיוון ההתפתחות הדינמי של האינפורמטיקה הקלינית
Original languageHebrew
Title of host publicationמפגשים בעולם הבריאות (קובץ בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע שמר, יוסי וייס)
Place of Publicationירושלים
Pages393-398
Number of pages6
StatePublished - 2019
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Interpersonal communication
  • Physician and patient

Cite this