שיקולים בעריכת המתווה לקביעת הלכה בסוגיות מסכת עירובין והשפעתם על הפוסקים

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

ברוב סוגיות התלמוד הבבלי השונות ישנו משא ומתן הנוגע לעינייני הלכה. אך אין מטרת הסוגיא לקבוע את ההלכה כספרי הפסיקה אלא להציג ולשקף את השתלשלות פני הדברים בנושא הנידון. הקורא (הפוסק) צריך לקבל את ההכרעה לאור המצוי בסוגיא. אך האם הסוגיא אובייקטיבית? האם עורכי הסוגיא מציגים את כל החומר הרלוונטי לסוגיא? האם יש לעורכים שיקולים מסויימים בעלי השפעה להלכה? ואם כן מהם? מטרת המאמר להציג לדוגמה שלוש סוגיות ממסכת עירובין בתלמוד הבבלי, שיש בהן שיקולים מצד עורכי הסוגיא שהשפיעו על הדרך לקביעת ההלכה באותן סוגיות, ואת מתווה העריכה בסוגיא שהובילו לדרך קביעת ההלכה בסוגיא. במקביל לבחון את דברי הפוסקים בהכרעתם את ההלכה, ואופי נימוקיהם, קרי, האם הכרעתם אכן מבוססת על המתווה להלכה של העורכים לאור שיקוליהם השונים או מנימוקים אחרים שאינם מתחשבים בעריכת המתווה להלכה של העורכים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)יט-כז
Journalחקירה
Volume11
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Editing
  • Jewish law
  • Talmud Bavli -- Eruvin

Cite this