שיעור ההיוון: עשרה עקרונות להשבת המצב לקדמותו

עדית סולברג, אסף פוזנר, נתנאל פוזנר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה מציעים המחברים עשרה עקרונות אשר על בסיסם יש לקבוע את שיעור ההיוון הראוי. עקרונות אלו נועדו לאפשר את התאמת שיעור ההיוון למצב הכלכלי הקיים בעת קבלת הכספים והשקעתם, התבססות על נכסים פיננסיים המתאימים להשקעה של כספי ניזוקי גוף (לפי מאפייניהם ומאפייני הפיצויים העתידיים הנפסקים להם) ולתשואה שאותהיקבלו הניזוקים בפועל (לאחר שייאלצו לשאת בהוצאות ההשקעה והמס החלים עליהם).נוסף על זה העקרונות מתייחסים לדרך העדכון של שיעור ההיוון ולתדירותו, למערכות היחסים השונות בין ניזוקים (ואף בינם לבין עצמם) לבין מזיקים ולהשפעת שיעור ההיוון ודרך קביעתו על יעילות המערכת השיפוטית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-32
Number of pages32
Journalמשפטים על אתר
Volume13
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Compensation (Law)
  • Damages
  • Valuation

Cite this