שימוש בקליקרים כאמצעי למשוב עמיתים בתהליך הוראה

אירינה רוטניצקי, רומן יביץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המחקר המוצג במאמר היא לבדוק את השפעת האנונימיות של משוב עמיתים על תוצאות המשוב. במחקר השתמשו החוקרים במערכת קליקרים לצורך השגת אנונימיות מוחלטת של נותני המשוב כלפי המקבלים בעת מתן המשוב.
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Pages152-158
Number of pages7
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Educational tests and measurements
  • Feedback (Psychology)
  • Team learning approach in education

Cite this