שילוב חקרי מקרה בקורס מקוון מרחוק באתיקה של המחקר

ג'יזל גרין, מירי ברק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת של פיתוח תכניות לימוד באתיקה בכלל ובאתיקה של המחקר בפרט במטרה לחנך סטודנטים, מכל תחומי הדעת, להתנהגות אחראית ומוסרית. כיום, קורסים רבים בנושא ניתנים בלמידה מרחוק וכוללים קריאה של חומרי לימוד וביצוע מבחן מסכם. מחקרים הצביעו על הצלחה של שיטת לימוד פנים אל פנים המשלבת ניתוח אירועים ייחודיים בתחום האתיקה וקיומו של דיון מעמיק סביב הנושא הנדון. עם זאת, אין זה ברור אם ניתן ליישם שיטה זו בלמידה מרחוק ובאיזו מידה היא יעילה. בהתאם לכך, המחקר הנוכחי בחן ידע ומודעות להתנהגות אחראית במחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים, תוך השוואה בין שני קורסים מקוונים - האחד מבוסס תוכן והשני מבוסס חקרי מקרה. בהתבסס על פרדיגמת מחקר המשלבת בין הגישה האיכותנית והכמותית, הועברו שאלונים בתחילת ההתערבות ובסיומה, ובמקביל נערכו ראיונות עם הסטודנטים משתי קבוצות המחקר. ניתוח הנתונים הראה ששתי שיטות הלימוד מקדמות באופן מובהק סטטיסטית את הידע והמודעות של הלומדים לגבי התנהגות אחראית במחקר. עם זאת, למידה בקורס מקוון מבוסס חקרי מקרה מקדמת בצורה טובה יותר ידע פרוצדורלי, ידע אפיסטמי ומודעות לדילמות אתיות, בהשוואה ללמידה בקורס מקוון מבוסס תוכן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages12 (2017), 90ע-84ע
Number of pages73
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Case studies
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Ethics
  • Research

Cite this