שיטת בחירות יחסית אזורית

חן פרידברג, ניר אטמור

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

פרק זה נחלק לשניים. החלק הראשון עוסק בהרחבה בחלוקה למחוזות בחירה מנקודת מבט השוואתית. נדונות בו סוגיות עקרוניות כגון הסיבות ההיסטוריות לאימוץ אזורי בחירה במדינות שונות; היתרונות הטמונים בחלוקה לאזורי בחירה; כיצד משרטטים את הגבולות בין המחוזות, על ידי מי ומתי; מהן אמות המידה שלפיהן נקבעת החלוקה למחוזות בחירה וכיצד מוקצים המושבים למחוזות. החלק השני מתמקד בשאלת חלוקתה של ישראל לאזורי בחירה: מהם הטיעונים שמעלים המתנגדים לרפורמה מסוג זה; מהם היתרונות שיושגו מאימוצה של הרפורמה; ואיזו רפורמה רצויה למדינת ישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתיקון שיטת הממשל בישראל (קובץ בעריכת גדעון רהט, שלומית ברנע, חן פרידברג, עופר קניג)
Place of Publicationירושלים
Chapterפרק 4
Pages60-119
Number of pages60
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • שיטות בחירות

Cite this