שיטתם של ר' יוחנן ודייני דקיסרי בסוגיית חלון עגול (עירובין עו ע"א-ע"ב)

Translated title of the contribution: The Approach of R. Johanan and Caesarea's Judges to the Issue of a Round Window (Eruvin 76a-b)

אורי צור, חיים גרבר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המשנה במסכת עירובין (פ"ז מ"א) מתייחסת לחלון ריבועי הנמצא בין שתי חצרות לצורך עירוב חצרות. בסוגיה (עירובין עו ע"א-ע"ב) על המשנה הציעו את הממרא של ר' יוחנן העוסקת בחלון עגול וצירפו אליה משא ומתן המקביל למשא ומתן בנושא סוכה העשויה ככבשן (סוכה ז ע"ב-ח ע"ב). לפי הדברים בסוף הסוגיה (עו ע"ב) משתמע כידברי ר' יוחנן התבארו על פי שיטתם של דייני דקיסרי (או: רבנן דקיסרי). (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Approach of R. Johanan and Caesarea's Judges to the Issue of a Round Window (Eruvin 76a-b)
Original languageHebrew
Journalבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Mishnah -- Eruvin
  • Talmud Bavli -- Eruvin
  • Eruv
  • Talmud Bavli -- Commentaries
  • Mathematics -- Religious aspects -- Judaism
  • Windows
  • Quadrilaterals
  • Geometry
  • Talmud Bavli -- Sukkah

Cite this