שושלת לאניאדו כמעצבת ההנהגה והמשטר בקהילת חלב במאות ה-16 עד ה-18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המאמר לדון בהנהגה הדתית והשיפוטית של הקהילה בשנים 1570-1750, תקופה שבה עמדו בראש רבנות העיר זה אחר זה ארבעת הרבנים הראשונים בני משפחת לאניאדו. אף שנמסר המידע הביוגרפי על אישים אלה, המטרה העיקרית איננה לעסוק במחקר ביוגרפי, אלא לדון בהשפעתם של רבנים אלה על חיי הקהילה לאור מעורבותם בכמה פרשיות מרכזיות הנוגעות לחיי החברה והכלכלה, ולאור התמודדותם עם בעיות הזמן בקהילה. המאמר יתייחס גם לתרומתם של ארבעת הרבנים למערכת היחסים הטובה בין שני הקהלים וליציבות הקהילה. נדון גם בקצרה בחכמים ודיינים חשובים אחרים בעיר בתקופה הנידונה שפעלו לצד הרבנים לאניאדו על מנת לקבל תמונה מלאה של ההנהגה הדתית בקהילה לכל אורך התקופה, נושא שבו עסק המחקר עד היום רק במעט. עד היום התרכז המחקר על ההנהגה הדתית בקהילה בעיקר בארגון הקהילתי והדתי במאה השש עשרה וממחציתה השנייה של המאה השמונה עשרה ואילך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלא יסור שבט מיהודה (קובץ בעריכת יוסף הקר וירון הראל)
Place of Publicationירושלים
Pages251-270
Number of pages20
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Chief Rabbinate
  • Jewish diaspora
  • Jews -- Syria -- Aleppo
  • Sabbathaians
  • Sephardim

Cite this