שואה וחוויה: הילכו שניהם יחדיו? - על למידה חווייתית של השואה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק במתודה של הלמידה החווייתית כתהליך שבו הלומד רוכש מיומנויות וערכים כתוצאה מחוויה ישירה בלתי אמצעית. הלמידה החווייתית משתמשת בחושים, באמוציות ובקוגניציה, וכך מאפשרת פנייה לכל הווייתו של הלומד. למידה זו, בשל אופייה, מאפשרת פיתוח של מגוון כישורים. המחברים מתייחסים ללמידה החווייתית כרצף של אירועים הכוללים מושא למידה הדורש מעורבות אקטיבית של הלומד בנקודות שונות של התהליך. הלמידה החווייתית נשענת ברובה על הגישה ההתנהגותית-קוגניטיבית, הגורסת ששינוי ברמה הקוגניטיבית עשוי להתחולל תוך כדי החוויה ולהשליך גם על ההיבט ההתנהגותי והרגשי. מאמר זה מתמקד בתוכניות המרכזיות ללמידה חווייתית של השואה ובתרומתן מן ההיבט הקוגניטיבי-התנהגותי של הלומד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאל גיא צלמוות: חויית השואה בראייה רב-תחומית (קובץ בעריכת ניצה דוידוביץ ודן סואן)
Place of Publicationתל אביב
Pages23-44
Number of pages22
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Holocaust memorial trips -- Poland
  • Experience
  • Learning
  • Learning strategies
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Study and teaching
  • School children
  • Experiential learning

Cite this