שביעות רצון, מחויבות, הצלחה בעבודה וכן רווחה אישית בקרב בוגרי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הן הפסיכולוגיה התעסוקתית והן הפסיכולוגיה החיובית מתמקדות בחקר תוצאות חיוביות בעבודה ובחיים. רווחה אישית נתפסת על ידי שתיהן כתוצאה חיובית כללית. העבודה היא תחום חיים מרכזי שנחקר רבות כמקור לשביעות רצון. נמצא כי שביעות הרצון בעבודה היא מנבא מרכזי לרווחתו האישית הכללית של האדם. הפסיכולוגיה התעסוקתית מייחסת תוצאות חיוביות בעבודה למידת ההתאמה והדמיון שבין האדם לעיסוקו, והמדדים שבהם היא מתרכזת הם מחויבות לקריירה, הצלחה בעבודה, שביעות רצון בעבודה וכו'. מטרת המחקר היא לבדוק אפשרות לשלב בין שני התחומים, באופן שיאפשר הסבר נרחב יותר למדדי תוצאה חיובית בעבודה (כמו שביעות הרצון, הצלחה ומחויבות) ולרווחה אישית כללית באופן ספציפי. שיטת המחקר: שאלון דיווח עצמי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)269-282
Number of pages14
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך יט
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Employment (Economic theory)
  • Job satisfaction
  • Mikhlelet Yehudah ṿe-Shomron
  • Positive psychology
  • Psychology, Industrial
  • Well-being

Cite this