ריה"ל ורמב"ם כ"שני כתובים המכחישים זה את זה" -לגלגוליה של תדמית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עד למאה השמונה-עשרה נתפסו הרמב"ם וריה"ל כשני דמויות נעלות בתולדות ישראל, וכחוליות, כל אחד בתחומיו, בשושלת היצירה הרוחנית של העם היהודי, הרמב"ם - בהלכה ובפילוסופיה, וריה"ל - בשירה ובהגות. גם אם פה ושם נמתחה ביקורת על אחד משניהם, הייתה זו ביקורת נקודתית שלא היה בה כדי לפגוע פגיעה ממשית בתדמיתם. בעת החדשה חודש דבר באשר להתייחסות לתדמיתם של ריה"ל ורמב"ם. בעת החדשה מתחילים לראות אותם כאחד הנוגד את השני. המאמר מוקדש לבחינת פרק זה בייחסה של היהדות לשני לאישים, ריה"ל ורמב"ם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)137-159
Number of pages23
Journalמועד: שנתון למדעי היהדות
Volume19
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Haskalah
  • Judah -- ha-Levi -- active 12th century
  • Luzzatto, Samuel David -- 1800-1865
  • Maimonides, Moses -- 1135-1204

Cite this