קריאה להקמת רשות נגישות ממלכתית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בימים אלה חוגגים עשר שנים לפרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, פרק הנגישות בחוק התכנון והבנייה וסעיף הנגישות בחוק רישוי עסקים. הדברים נכתבים בפתח העשור השני להפעלת מנגנוני בקרה, תכנון והתניית מתן היתרים ורישיונות לביצוע פעולות בסביבה הבנויה בחוות דעת של מורשת לנגישות, אשר בדק ומצא כי הוראות דיני הנגישות יושמו במלואן. רשויות הרישוי דורשות את חוות הדעת, יזמי הבנייה ובעלי העסקים יודעים שעליהם להמציא את חוות הדעת, ואנשי מקצוע שהוסמכו כמורשים לנגישות מעורבים בתהליכי התכנון והבנייה והנפקת רישיונות העסק. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מסייעת לאנשי המקצוע ולציבור החייבים בביצוע התאמות נגישות בהדרכה והכשרה. פרסום דברי הסבר לחקיקה, הפעלת מוקד לפניות ציבור בנושא נגישות, עריכת בדיקות נגישות מדגמיות והטלת סנקציות על מי שלא עושים את המוטל עליהם בחוק. מערכת האכיפה שמפעילה הנציבות מתרחבת ומשתכללת והשפעתה ניכרת. הציבור יודע שיש מי שבודק אותו ועוקב אחרי האופן שבו הוא מיישם את הוראות דיני הנגישות. למרות ההצלחה הגדולה של הטמעת מנגנוני בקרת נגישות בהליכי רישוי ובנייה ורישוי עסקים, מורגש חסרונה של יד מכוונת אשר תשחרר את יזמי הבנייה ובעלי העסקים מהתלות בהחלטות שמקבלים מורשים לנגישות שפועלים מטעם עצמם. מאמר זה מציע להקים רשות נגישות ממלכתית ובלתי תלויה אשר תלווה את ציבור החייבים בנגישות, אנשי מקצוע ובעלי התפקידים ותעסוק במכלול הנושאים שיחידים אינם יכולים להתמודד איתם (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalעניין של גישה
Volume19 (אפריל 2016), עמ' 37-41
StatePublished - 2016

Cite this