קובצי התוספות לקידושין בספריית הרמב"ן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאה ה-13 נבלמה התנופה האינטלקטואלית של בעלי התוספות. בבתי המדרש של צרפת נכתבו קודקסים הלכתיים המסכמים את המסקנות העולות מחידושיהם של גדולי יוצרי התוספות במאה הקודמת. במקביל לירידה זו צמח ועלה בית מדרשו של הרמב"ן בגירונה שבצפון ספרד. הקשר הישיר שבין בתי המדרש החשובים של צרפת ובין קטלוניה הפך את הרמב"ן לחוליה בשרשרת המסירה של בעלי התוספות. תורת התוספות הגיעה לידי הרמב"ן בכתב ובעל-פה, ותפסה מקום חשוב ומרכזי ביצירתו. בניסיון לקבל תמונה כללית על זיקת הרמב"ן לתורת חכמי צרפת יתמקד מאמר זה בזיהוי קובצי התוספות שהרמב"ן ציטט מהם בחידושיו לקידושין.
Original languageHebrew
Pages (from-to)143-173
Number of pages31
Journalסידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה
Volume27-28
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Asher ben Jehiel -- approximately 1250-1327
  • Nahmanides -- approximately 1195-approximately 1270
  • Talmud Bavli -- Commentaries
  • Talmud Bavli -- Kiddushin
  • Tosafists

Cite this