קביעת נורמות לפעילות גופנית באמצעות השאלון Beacke Physical Activity Questionnaire

Translated title of the contribution: Using the Beacke Physical Activity Questionnaire to Establish Physical Activity norms

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הערכת רמת הפעילות הגופנית של הפרט או של קבוצה צריכה להיות חלק בלתי נפרד של איסוף נתוני מטופל בפיזיותרפיה לצורך תכנון תוכנית התערבות. מטרות המחקר היו: 1. לקבוע נורמות לפעילות גופנית לפי Beacke Physical Activity Questionnaire - BPAQ בקרב מדגם של מבוגרים המתגוררים בקהילה. 2. לזהות נורמות ייחודיות לקבוצות גיל, למגדר ולאנשים עם כאבי גב תחתון. שיטה: המחקר מבוסס על נתונים מסקר חתכי שנערך במחקר קודם וכלל 3350 תושבי יישוב אחד בישראל בני 22-65. המשתתפים חולקו לחמש קבוצות גיל. ממוצעים, סטיות תקן ו-%95 רווח בר סמך של הציון הכולל של הפעילות גופנית ושל שלושת האינדקסים שלו בנפרד (אינדקס פעילות גופנית עבודה, אינדקס פעילות גופנית ספורט, אינדקס פעילות גופנית שעות פנאי) נותחו לפי קבוצות גיל, מגדר וקבוצות כאבי גב תחתון. תוצאות: הנורמות לפעילות גופנית שנמצאו במחקר זה הבחינו בין אנשים מקבוצות גיל שונות, בין מגדרים ובין אנשים עם ובלי כאבי גב תחתון. הבדלים אלה הומחשו בכל אחד מהאינדקסים של BPAQ בנפרד אך לא בהתייחס לציון הכולל שלו. מסקנות: קביעת נורמות של BPAQ יכולה להתאים לשימוש בקרב אוכלוסייה רחבה עם מאפיינים דומים לאלה של האוכלוסייה עליה נמדדו הנורמות. קלינאים וחוקרים יכולים להשתמש בנורמות הללו לצורך השוואה של רמת פעילות גופנית של פרטים ושל קבוצות תוך התייחסות לכל אינדקס של המדד בנפרד. הנחיות לביצוע פעילות גופנית של הפרט צריכות להתבסס לא רק על המלצות ארגון הבריאות העולמי, אלא גם על השוואה בין רמת הפעילות של אותו אדם בחיי היום יום לבין נורמות לפעילות גופנית לפי קבוצת הגיל שלו, מגדר, מצב רפואי ומצב סוציודמוגרפי.
Translated title of the contributionUsing the Beacke Physical Activity Questionnaire to Establish Physical Activity norms
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-13
Number of pages11
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume19
Issue number2
StatePublished - Aug 2017

IHP Publications

  • ihp
  • פעילות גופנית
  • Exercise
  • מדידה והערכה ברפואה
  • שאלונים
  • Questionnaires
  • כאבי גב תחתון
  • Backache

Cite this