פרק 4: הפער המגדרי בהצבעה ובהשתתפות בבחירות לכנסת התשע-עשרה: הבדלים בין מרכז לפריפריה

ניר אטמור, חן פרידברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

פרק 4 בוחן את הפער המגדרי בהצבעה ובהשתתפות בבחירות בפריפריה מול המרכז, כלומר במיקומים גיאוגרפיים שונים המקפלים בתוכם תופעות סוציו-פוליטיות רבות משמעות. מחקרם משלב בין נתוני סקר הבחירות לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המסווגים את הרשויות המקומיות על פי אשכול חברתי-כלכלי ולפי מיקומן הגיאוגרפי. השוואה בין יישובים יהודיים מאששת כי קיים פער מגדרי "מודרני" בהצבעה לשמאל-מרכז לעומת הצבעה לימין בחברה היהודית הישראלית במרבית היישובים, מלבד יישובים שהם בפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית גם יחד. נשים המתגוררות במרכז הארץ, הן ביישובים חזקים והן ביישובים חלשים מבחינה חברתית וכלכלית, ונשים המתגוררות ביישובי פריפריה שהם חזקים כלכלית, נוטות להצביע למפלגות שמאל-מרכז יותר מגברים, ואילו ביישובים המאופיינים בפריפריאליות כפולה הפער המגדרי בהצבעה הפוך ונוטה לכיוון המסורתי. מבחינת העדפות בנושאי מחלוקת, בתחום הכלכלי-חברתי נשים ניצבות משמאל לגברים הן במרכז והן בפריפריה; גם בתחום המדיני-ביטחוני נשים במרכז מגדירות עצמן שמאלה מגברים, אולם נשים בפריפריה מגדירות עצמן ימינה מגברים בתחום זה. אטמור ופרידברג מוצאים גם הבדלים בין המרכז לפריפריה בשיעור ההצבעה בבחירות: במרכז הארץ אין הבדל בין נשים לגברים, אך בפריפריה הגיאוגרפית מתקיים דפוס "מסורתי", ונשים נוטות להשתתף בבחירות פחות מאשר גברים.
Original languageHebrew
Title of host publicationפערים מגדריים בפוליטיקה בישראל (קובץ בעריכת מיכל שמיר, חנה הרצוג, נעמי חזן)
Place of Publicationירושלים
Pages117-142
Number of pages26
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Political participation
  • Politics, Practical
  • Right and left (Political science)
  • Rural conditions
  • Sex
  • Social integration
  • Social stratification
  • Women
  • Women -- Political activity

Cite this