פעילות מוזיאלית חינוכית בישראל: ילדים ונוער

עודד שי, אריאל פרוינדליך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את מקומו של המוזאון בשעות הפנאי של ילדים ונוער בישראל ובמערכת התרבותית-החינוכית בארץ, וכן מציג בפני הקורא גישות חינוכיות אשר עשויות להביא להרחבת החינוך לפנאי במוזאונים במסגרות החינוכיות המדוברות. ממצאי המחקר שעליו מתבסס מאמר זה מראים כי קיימת חשיבות רבה לחשיפתם של הילדים ובני הנוער לפעילות מוזאלית, ובמיוחד לקונספט של "מוזאון וירטואלי", ובכך יקרבו את המוזאון לעולמם. על המוזאונים להמשיך ולפתח תוכניות חינוכיות חדשות ולעדכן דרך קבע את התוכניות הקיימות, כדי למשוך את קהל התלמידים להשתתף בהן ולהעצים את חוויית הביקור במוזאונים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)227-243
Number of pages17
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ו
Issue number48
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Education
  • Leisure
  • Museums
  • Museums -- Educational aspects
  • Virtual museums
  • Youth

Cite this