פיזור מוקדם של הכנסת: מבט היסטורי השוואתי

עפר קניג, חן פרידברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרק דן בשאלה האם הכנסת 'מפזרת את עצמה לדעת' לנוכח הטענה שסמכותה החוקית של הכנסת לפזר את עצמה ולהקדים את הבחירות מערערת את היציבות הפוליית ומונפת כחרב על צווארה של הממשלה. הפרק בוחן גם את השאלה אם הכנסת עושה שימוש תכוף בסמכות זו או שמא נסיבות פוליטיות הן שמביאות להפעלת כלי חקיקתי זה (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתיקון שיטת הממשל בישראל (קובץ בעריכת גדעון רהט, שלומית ברנע, חן פרידברג, עופר קניג)
Place of Publicationירושלים
Pages649-673
Number of pages25
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Political stability

Cite this