ערכי-על כבסיס ההחלטה על שירות או אי-שירות במילואים בצה"ל

גדעון רוזנברג, שרה בן דוד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי לבחון את הערכים העומדים בבסיס ההחלטה אם לשרת במילואים בצה"ל. במחקר השתתפו 237 גברים מארבע קבוצות: (1) עריקים; (2) סרבנים המסרבים לשרת מעבר לקו הירוק; (3) סרבנים המסרבים להשתתף בפינוי יישובים יהודיים ומוצבים מעבר לקו הירוק; (4) משרתים במילואים. הקבוצה הרביעית שימשה קבוצת השוואה. במסגרת המחקר נותחו מדדי הערכים והמדדים הסוציו-דמוגרפיים, הצבאיים והאזרחיים. קבוצות הסירוב נבדלות זו מזו בעיקר במדד הדתיות. נמצא כי מדד הערכים מהמוקד האינדיווידואלי בקרב העריקים גבוה יותר מאשר בקרב הסרבנים. בניגוד למשוער, הערכים מהמוקד האוניברסלי אינם גבוהים יותר בקבוצות הסירוב. מאחר שמערך הערכים של הפרט ניתן לשינוי, ייתכן שהממצאים יתרמו לבניית מערך ההתמודדות עם תופעות אי-השירות. המחקר תורם זווית ייחודית לבחינת תופעת הסירוב לשרת ותופעת העריקות, ומוסיף לידע הקיים. לראשונה, מחקר אחד מאגד את תופעות העריקות והסרבנות, וממקד באופן אינטגרטיבי את התת-קבוצות של הסרבנות. בהנחה שאפשר ללמוד מממצאי המחקר גם לגבי סרבנים וגם לגבי עריקים, ייתכן שממצאים אלה עשויים לתרום לצמצום התופעות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)523-543
Number of pages21
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ו
Issue number3-4
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Armed Forces -- Reserves
  • Conscientious objection
  • Defectors
  • Values

Cite this