עקרונות מנחים במדיניות הרווחה ושורשיהם במשנתו של הרמב"ם

לאה זנבר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר סוקר סוגיות מרכזיות במדיניות הרווחה הנוהגת בישראל ומנסה לענות על השאלה אם יש להן שורשים במשנתו של הרמב"ם. אלה סוגיות הליבה הנסקרות במאמר: התפיסה המנחה את הסיוע לנזקקים; מערך המיסוי; סיוע בעת אבטלה; עידוד השיבה לעבודה; מהגרי עבודה ומהות הסיוע הסוציאלי. דיון השוואתי בין סוגיות אלה לבין עקרונות הרווחה העולים ממשנתו של הרמב"ם מלמד שדברים אשר נכתבו לפני מאות בשנים מהווים גם כיום אבני יסוד בעיצובה של מדיניות הרווחה. הבחנות אלה תורמות לעיצוב מדיניות הרווחה הנוהגת בארץ, להבנתה ולגיבושה, ויכולות להוות מודל שישמש את מקבלי ההחלטות. הבחנות אלה תורמות גם להבניית גישה טיפולית מתאימה בעבודה עם אוכלוסיות רווחה דתיות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)97-114
Number of pages18
Journalביטחון סוציאלי
Volume88
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Charity
  • Foreign workers
  • Maimonides, Moses -- 1135-1204
  • Social policy
  • Social service
  • Taxation
  • Unemployment

Cite this