על מריטוקרטיה ועל כושר הניבוי של תנאי קבלה בנוגע להצלחה בלימודים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר שיוצג להלן נערך באוניברסיטה אחת בישראל בהמשך לשני מחקרים שכבר נערכו בה בעבר. מחקר זה ביקש לחזור ולבדוק שאלה שנדונה בארץ ובעולם - האם הגישה הרואה בתנאי הקבלה לאוניברסיטה כלי יעיל המנבא את הצלחת הסטודנטים בסוף השנה הראשונה וערב קבלת התואר הראשון מוצדקת, או שמה שגויה? המחקר סקר את התפשטות ההשכלה הגבוהה בעולם ובארץ בעשרות השנים האחרונות ועמד על הנהגת תנאי הקבלה כפועל יוצר של הפער בין הביקוש הגבוה ללימודים ובין היצע המקומות המוגבל. הוא מנה שורה מגוונת של תנאי קבלה שביקשו להתנות את קבלת התלמידים ללימודים בסיכוייהם להצליח בהם בסוף השנה הראשונה וערב קבלת התואר. כמו כן נסקרה המחלוקת הקיימת בעולם ובישראל בשאלה אם תנאי הקבלה הצדיקו או לא הצדיקו את התקוות שתלו בהם. לאחר כל אלה בדק המחקר בפרוטרוט את יעילות הניבוי של תנאי הקבלה בפקולטות של המוסד שבו התמקד. הוא העלה שבפקולטות של מוסד זה אין בדרך כלל קשר שיטתי מוכח בין הישגיהם בפועל של הסטודנטים, הן בציון הממוצע שלהם בתום השנה הראשונה ללימודיהם והן בציון הממוצע שלהם בתום לימודי התואר, לבין תנאי הקבלה למיניהם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-112
Number of pages24
Journalהחינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים
Volume37
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Academic achievement
  • College students
  • Education, Higher

Cite this