על הסף - בגבולה של היבדלות מרחבית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציע נקודת מבט על הסביבה הבנויה, המנסה להעשיר את מחשבותינו על תכנון מזווית איכותנית, בפרט מנקודת מבט אתית, שהיא בעלת פוטנציאל לעיצוב מדיניות עירונית. נקודת המוצא מתבססת על מושג הכנסת אורחים בהגותו של הפילוסוף הצרפתי עמנואל לוינס. להכנסת האורחים, עבורו יש משמעות אתית והיא אירוע המתרחש מתוך מתח מהותני, בגבול בין האני לאחר. מחד זוהי קבלת פני האחר אל הבית בברכה, בכיבוד זרותו, ומאידך יש בהכנסת האורח איום והסתכנות באבדן הרכוש על ידי אותו אחר. אנסה להצביע כיצד פתיחת הבית בפני האחר היא מעשה אתי המעמיד שינוי גישה מרחבי ביחס לסביבה הבנויה, הנע בין קנה המידה השונים מהמרחב הביתי עד לאורבאני. רובנו כיום חיים בסביבה אורבאנית, סביבה אשר מרחביה מורכבים משטחים בנויים המעוצבים על ידי חזיתות מבנים. מאמר זה קורא תיגר על הרעיון של הבנת חזיתות המבנים כהיראות חיצונית, שטוחה הממסגרת או מצייגת את תכני המבנים. אמנם, לוינס לא עשה חיבור מפורש לתחום זה, אך אני מעוניינת להציע קשר קונקרטי להבנת חזית המבנה כסיטואציה המשמרת מתח בין ההתכנסות הביתה פנימה, לבין ההתרחשות הבאה מבחוץ, בקבלת פני האחר. תנועה כפולה זו מרמזת על כל החזית כאזור גבול, כמקום, אשר בלב ליבו מתקיים מתח, קונפליקט מהותי, מרחב של הכנסת אורחים. אמנם ערים מאופיינות בקונפליקטים שונים המתקיימים במקומות שונים בין אם הם פוליטיים אתניים או כלכליים, אולם במאמר זה מעוניין להציע כי אין המדובר בחלל המכיל קונפליקטים כי אם במבנה קונפליקטואלי של העיר הנמצא מתחת לפני השטח ושתמיד הינו חלק מהחלל האורבאני. מבחינה אתית על מתכנני ערים לדאוג ולשמר פלורליות זו, המתקיימת בבסיס היחידה האורבאנית היוצרת חלל הטרוגני, כזה שאף פעם לא יכול להיות נייטראלי, והוא תמיד טעון במתח בין מארח לאורח. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)152-168
Number of pages17
Journalתכנון
Volume14
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Entertaining
  • Lévinas, Emmanuel
  • Regional planning
  • Space and time

Cite this