עדים במדים: משלחות צה"ל לפולין - חינוך לערכים או אינדוקטרינציה?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageHebrew
Title of host publicationזכרון השואה
Pages155-177
Number of pages23
StatePublished - 2011

RAMBI Publications

  • rambi
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Education
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Israel -- Influence
  • Holocaust memorial trips -- Poland
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Study and teaching -- Israel
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Poland -- Influence

Cite this