עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים בהסבה מקצועית לעומת סטודנטים בתכנית רגילה

אהובה אבן זהר, עטרת גבירץ-מידן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר היתה ללמוד מה הם השיקולים המובילים לבחירת מקצוע העבודה הסוציאלית ומה הן ההעדפות המקצועיות של סטודנטים הלומדים את המקצוע בתוכניות להסבה מקצועית, לאור ההיצע הגדל של תוכניות לימוד אלה. במחקר נבדק גם הקשר בין פעילויות כלל הסטודנטים בהכשרה המעשית בתקופת הלימודים לבין העדפותיהם המקצועיות לעבודה בעתיד מבחינת סוגי אוכלוסיות ושירותים. המחקר נערך בקרב 56 סטודנטים בתוכנית הסבה תוך השוואה ל- 69 סטודנטים הלומדים בתוכנית רגילה בשנת לימודיהם האחרונה. הממצאים העיקריים מצביעים על כך שהסטודנטים בתוכנית ההסבה ייחסו חשיבות גבוהה יותר לשיקולים הקשורים להתפתחות אישית, סיפוק ועניין. הסטודנטים מהתוכנית הרגילה, לעומתם, ייחסו חשיבות רבה יותר לשיקולים הקשורים לתנאי העבודה. כמו כן נמצאו הבדלים בין הקבוצות בהעדפות מקצועיות וביחס לסוגי אוכלוסיות, שירותים ומגזרים. עוד עלה ששיעור גבוה יותר מהסטודנטים בתוכנית ההסבה הביעו את כוונותיהם לעסוק במקצוע בתום הלימודים. מסקנת המחקר העיקרית היא שיש לבדוק לעומק את תוכני הלימוד, הן העיוניים והן המעשיים, בתוכנית ההסבה, כדי להתאימם לצורכי השטח, ולחשוף את הסטודנטים הלומדים בה לתכנים עכשוויים של העבודה הסוציאלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)127-161
Number of pages35
Journalביטחון סוציאלי
Volume97
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Motivation (Psychology)
  • Occupational retraining
  • Social workers -- Training of
  • Vocational guidance

Cite this