מקושרים: פוליטיקה וטכנולוגיה בישראל

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

התפתחותן המואצת של טכנולוגיות הרישות והמידע וחדירתן לכל תחומי החיים בשנים האחרונות, משפיעות עמוקות על החברה, על הפוליטיקה ועל הכלכלה. לעולם התקשורת החדש והמופלא השפעות מרחיקות לכת במגוון הקשרים, ובהם אופני חיפוש מידע וצריכתו, יצירת קשרים חברתיים ושימורם, החלטות רכישה של מוצרים שונים, ואף אופני התאגדות, גיוס לתהליכים פוליטיים והקשר בין רשויות השלטון והאזרח. טכנולוגיות אלה פותחות בפני אנשים וגופים אפשרויות חדשות וכן הופכות אפשרויות שנראו קודם לכן קשות ליישום ואף אנכרוניסטיות - לזמינות ומעשיות. כך למשל, הן עשויות לנער את האבק מעל שאלות עתיקות על אודות יכולת שיתוף האזרחים במנגנוני קבלת החלטות. ספר זה מציג לראשונה בשפה העברית מגוון מחקרים מדיסציפלינות שונות הנוגעים להשפעת טכנולוגיות הרישות והמידע - ובייחוד רשת האינטרנט - על הספרות הפוליטית, החברתית והכלכלית. נוסף על כך, מציג הספר יריעה רחבת היקף שעל בסיסה מצטיירת תמונת מצב עכשווית של חדירת האינטרנט בישראל והשפעתו על החברה ועל הפוליטיקה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages302
StatePublished - 2011

ULI Keywords

  • uli
  • Information technology -- Political aspects -- Israel
  • Information technology -- Social aspects -- Israel
  • Internet in public administration -- Israel
  • Internet -- Political aspects -- Israel

Cite this