מה שרואים מכאן לא רואים משם: תפיסת הטרדות מיניות בעיני משפטנים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הפרק מציג ממצאי מחקר שבחן הבדלים בין משפטנים לבין סטודנטים בהערכת התנהגות כהטרדה מינית, בתפיסת אירוע כפלילי ובייחוסי אשמה לעבריין ולקורבן. נמצא כי הן משפטנים הן סטודנטים תפסו התנהגויות שהוצגו בפניהם כהטרדה מינית במידה רבה יותר כשהקורבן היה אישה בהשוואה לקורבן גבר. זו תפיסה המשקפת כפי הנראה סטריאוטיפים רווחים הקשורים במגדר, תפיסה העושה עוול לגברים נפגעי תקיפה מינית ואינה מקדמת את ההבנה והטיפול בתופעה זו. עם זאת משפטנים, בשונה מסטודנטים, שמרו על אובייקטיביות בהתייחסותם לאופן האחיד שבו יש לטפל במקרה (הגשת תלונה והעמדה לדין), ללא קשר למינו של הקורבן (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעבריינות מין בישראל (קובץ בעריכת מלי שחורי ביטון, יהודית אבולעפיה, ליזה צבי)
Subtitle of host publicationמגמות בחקיקה, בהערכה ובטיפול
Place of Publicationירושלים
Pages481-500
Number of pages20
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • הטרדה מינית
  • Sexual harassment
  • עורכי דין
  • Lawyers
  • מגדר
  • Sex

Cite this