מדיניות מקדמת בריאות (הרגלי תזונה ופעילות גופנית) בקרב מנהלי בתי הספר בישראל

ריקי בת בן ציון טסלר, ארנה בראון-אפל, יוסי הראל-פיש, שאול אדר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחד הגורמים המשמעותיים ביותר לכל המערך הבריאותי בבית הספר הוא מדיניות מקדמת בריאות (School Wellness Policy) מובנית כהלכה, אשר מתווה מנהל/ת בית הספר. מדיניות זו כוללת מיפוי צורכי בית הספר, קביעת נהלים, קביעת התנהגויות רצויות, פיתוחן וקידומן של תכניות מקדמות בריאות. כל זאת, כחלק מחזון בית הספר, המדגיש את קשרי הגומלין בין תלמיד לתלמיד ובין התלמיד לסביבתו. על פי מודלים מוכרים בספרות המדעית בנושא קידום וחינוך לבריאות, למנהל בית הספר תפקיד מכריע והשפעה ישירה על פיתוח ועיצוב תרבות התנהגותית-בריאותית בקרב התלמידים והמורים, וכמובן, בהצלחת השינוי הבריאותי ויישומו. מטרת מחקר זה היא לבחון את הקשר בין תפיסותיהם של מנהלים בבתי הספר את תחום "מדיניות מקדמת בריאות" לבין יישום המדיניות הלכה למעשה. במחקר השתתפו 146 מנהלי בתי ספר - 72 מנהלות ו-74 מנהלים. ממצאי המחקר מלמדים כי ישנם פערים במדיניות המנהלים בנוגע לקידום בריאות בין סוגי בתי הספר והמגזרים השונים. עוד ניתן לראות כי יישום מדיניות מקדמת בריאות אינו מוטמע באופן מלא בקרב מנהלי בתי ספר. באשר להבדלי מגדר בין מנהלות למנהלים ביישום מדיניות תזונתית, ניכר כי מנהלות מיישמות מדיניות תזונתית גבוהה יותר ממנהלים; באשר להבדלים על פי סוג בית הספר נמצא כי מנהלים בבתי ספר יסודיים מיישמים מדיניות תזונתית ומדיניות לעידוד פעילות גופנית גבוהה יותר מאשר מנהלים בבתי ספר על יסודיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)53-76
Number of pages24
Journalרוח הספורט
Volume3
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Exercise
  • Health promotion
  • Nutrition
  • School principals

Cite this