יהודי ארצות הברית : 1820-1914: קובץ מקורות

יוסף גולדשטין, מירה קצבורג-יונגמן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

קובץ מקורות מתורגם ומואר העוסק בסוגיות היסטוריות מרכזיות הקשורות ביהדות אמריקה מאז ראשית המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה. הקבץ כולל מובאות היסטוריות והערות נרחבות למקורות, ומתוכם אפשר ללמוד על מאפייני היהדות האמריקנית, על מניעי ההגירה לארה"ב והקליטה בה.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
StatePublished - 1986
Externally publishedYes

ULI Keywords

  • uli

Cite this