יהודה ושומורון כמרחב אוריינטלי בקולנוע תיעודי ישראלי: על הבנייתו התרבותית של נוף כבוש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן את הייצוג הקולנועי של יהודה ושומרון בקולנוע התיעודי הישראלי, כיצד משקפים יוצרי הסרטים בסרטיהם את האזור הגיאוגרפי המצוי בלבו של הסכסוך? ובאילו אופנים מאפשר הייצוג הקולנועי של חבל ארץ זה, על נופיו הטבעיים ומרחביו העירוניים, לקדם מסרים פוליטיים ביחס לסכסוך, ולהביע את התנגדותם המובחנת של יוצרי הקולנוע לכיבוש? המאמר מנתח סרטים שבהם המסע אל יהודה ושומרון או ברחביהם מהווה מסגרת נרטיבית מרכזית כגון 'הנשים ממול' ו'ארץ המתנחלים - יומן מסע', לצד סרטים שבהם הביקור ביהודה ושומרון מהווה אפיזודה בודדת במסגרתו של מסע נרחב יותר, דוגמת 'ציון אדמתי' ו'נקם אחת משתי עיניי', 'למות בירושלים' ו'שמח שאתה חי'. סרטים אלה נעשו בידי הבולטים והפוריים שביוצרי הקולנוע התיעודי בישראל, הוקרנו בערוצי טלוויזיה חשובים בארץ ובחו"ל, וכן התכבדו במועמדויות ובפרסים בפסטיבלים ישראליים ובין-לאומיים חשובים.
Original languageHebrew
Journalמחקרי יהודה ושומרון
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Documentary films
  • West Bank

Cite this