טכנולוגיה במבחן: בחינה אמפירית של קורסים מתוקשבים: חקר מקרה - המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפיתוחים הטכנולוגיים יצרו מהפכה, המציבה אתגר בהוראה במערכות החינוך בכלל ובהוראה האקדמית בפרט. הטכנולוגיה החדשה מחייבת חשיבה מחודשת על המתודולוגיות שלנו בהוראה ובדיקת האפקטיביות שלהם על תהליך הלמידה של הסטודנטים, שמערכת ההשכלה הגבוהה הפכה נגישה להם יותר מבעבר. במאמר מוצגים ממצאים של מחקר שנערך במוסד אקדמי במטרה לבחון את שיעורי השימוש ואת תרומתם ויעילותם של קורסים נתמכי אתר במתמטיקה ברמת המוסד, ברמת המרצה וברמת הסטודנט. המחקר התמקד במחלקה אחת, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, אשר בה נמצאו מרבית הקורסים נתמכי אתר. מחלקה זו היא גם מחלקה הנותנת שירות למחלקות שונות במסגרת קורסי ליבה או במסגרת קורסי שרות. על מנת לבחון את תרומת הקורסים נתמכי האתר ללמידת הסטודנטים, נעשה שימוש בשאלון ספציפי שנבנה למטרה זו, וכן שולבו נתוני השוואה ממקורות שונים: הערכות הסטודנטים את המרצים ואת הקורסים, וכן הציונים בקורסים אותם לימדו אותם מרצים במשך מספר שנים, לפני ואחרי אימוץ השימוש בקורסים נתמכי אתר. ממצאי המחקרים הצביעו כי תרומתם העיקרית של אתרי אינטרנט, בעיני הסטודנטים היא בהרחבת הגישה לחומרי הקורסים ורמת הארגון והסדר של חומרי הקורסים. לא נמצאה תרומה בבהירות ההרצאות, ביחס לסטודנט, בתרגול נוסף ובמדדים פדגוגיים נוספים שנבחנו. בכנס נציע מספר תוכניות התערבות על מנת לשפר את ביצועי המרצים בהוראה, תוך חיזוק ההיבטים הפדגוגיים של הכלים הטכנולוגיים החדשים. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages51-56
Number of pages6
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Lecturers
  • Web sites

Cite this