"זו היתה אמורה להיות שותפות" – יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה במיזם יניב

מיכל אלמוג-בר, אסתר זיכלינסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות גוברת פעילותן של קרנות ושל יוזמות פילנתרופיות בזירת השירותים החברתיים בעולם ובישראל, והן הופכות לשחקן חשוב במדינות רווחה מודרניות. כחלק מפעילות זו הקרנות יוצרות דפוסים שונים של יחסים עם גורמים ממשלתיים. אחד הדפוסים הללו הוא שיתופי פעולה ושותפויות, שמטרתם למקסם את היתרונות של כל אחד מהמגזרים תוך עבודה משותפת. המחקר המוצג במאמר ביקש לבחון את יחסי הגומלין בין הממשלה לבין קרנות ותורמים, המתהווים על רקע יוזמות פילנתרופיות לשינוי מדיניות חברתית, ואת תפקידיהם של קרנות ותורמים בתהליכי קביעת מדיניות. עוד בחן המחקר את השפעותיהם של יחסים אלה על תפקוד הקרנות והממשלה. זירת המבחן שנבחרה לצורך המחקר היא מיזם יניב, יוזמה פילנתרופית בתחום הרווחה והחינוך. מהמחקר עולה שקרנות פילנתרופיות שפעלו במסגרת המיזם הנחקר, בעיקר אלה המשתייכות לפילנתרופיה החדשה, ביקשו לקדם סדר יום השואב את השראתו מפרקטיקות ומושגים ארגוניים-ניהוליים השאולים מן המגזר העסקי, ואמורים להבטיח יעילות ותשואה גבוהה ביחס להשקעה. המפגש בין התפיסות החדשות שביקשו הקרנות לקדם לבין התפיסות המסורתיות של המגזר הציבורי טעון, ומעורר שאלות רבות אודות היחסים בין קרנות פילתרופיות לבין הממשלה. ממצאי המחקר מצביעים על קשיים ביחסי הגומלין בין הקרנות לממשלה, שבאו לידי ביטוי בכמה מישורים מרכזיים: תפיסות שונות של הקרנות והממשלה בנוגע לתפקידן בתהליכי קביעת מדיניות; שותפות טקסית ולא מהותית; שימוש בשותפות כאמצעי שליטה; מחסומים מבניים; פגיעות מקצועיות ואישיות; ניסיונן של הקרנות לפתח דגם חדש וקורא תיגר של מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות ממשלתית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)161-194
Number of pages34
Journalביטחון סוציאלי
Volume83
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Charities
  • Cooperativeness
  • Social policy

Cite this