זהויות חרדיות "אחרות": ייצוג החרדי המודרני ועובד הכפיים בסרטים חרדיים קהילתיים בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן את דרכי הייצוג של דמויות חרדיות שעובדות למחייתן החורגות מדימוי האידיאל של חברת הלומדים בסרטים חרדיים קהילתיים בישראל. המחבר מתמקד במאמרו בניתוח סרטים שבהם מיוצגים חרדים מודרניים ממעמד סוציו-אקונומי בינוני-גבוה וחרדים עובדי כפיים מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, שאינם מקיימים את האידיאל של "תורתו אמנותו". ממצאי העבודה מראים כי הגיבורים החרדים המודרנים מוצגים כמתווכים בין-תרבותיים. בעזרת מיקומם הספי (לימינלי), בין החברה החרדית לחברה הסובבת אותם, הם משמשים מצד אחד סמני הגבול של החברה החרדית, ומצד אחר הם מרחיבים את התרבות החרדית ומוסיפים לה גישות, רעיונות, ערכים ושיח, המשלבים את המודרני עם המסורתי ואת הגשמי עם הרוחני. בזכות מוסריותם ואמונתם מוצגים גישתם לחיים ותפקידם החברתי באופנים שניתן לקבלם ולהעריכם לטובה. לעומתם, גיבורים חרדים עובדי כפיים משמשים בתפקיד של מבקרים מוסריים. הם עוסקים בחקירה עצמית וחברתית של זהויות חרדיות, ואגב כך מציגים ביקורת חברתית פנימית על נושאים חומריים-גשמיים, כגון צבירת הון וקידוש ערך העבודה על חשבון זמן פנאי עם המשפחה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)53-86
Number of pages34
Journalתרבות דמוקרטית
Volume17
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • Cultural pluralism
  • Motion pictures -- Religious aspects -- Judaism
  • Ultra-Orthodox Jews
  • Work

Cite this