התפתחות של עמדות כלפי ערכים מקצועיים בקרב סטודנטים לסיעוד במהלך שנות הכשרתם / ד"ר ג'יזל גריין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: עמדות הסטודנטים לסיעוד כלפי ערכים מקצועיים משפיעות על היישום של הערכים האלה בעתיד המקצועי שלהם. על המחנכים להיות מודעים לעמדותיהם של הסטודנטים לסיעוד כלפי הערכים המקצועיים, על מנת להתאים את שיטות ההוראה כדי שיעודדו הפנמת הערכים. למיטב ידיעתנו מעט הינו ידוע על התפתחותן של העמדות כלפי ערכים מקצועיים בקרב סטודנטים לסיעוד במהלך שנות הכשרתם. מטרה: לבחון את העמדות של הסטודנטים לסיעוד כלפי הערכים המקצועיים של סיעוד והאם חלה התפתחות בעמדות אלה במהלך שנות הכשרתם. שיטה: זהו מחקר חתך השוואתי. במקר השתתף מדגם נוחות של 261 סטודנטים לסיעוד הלומדים במכללה אקדמית, שחולקו לשלוש קבוצות לפי רמת הכשרתם הסיעודית: קבוצת מתחילים (n=91), מתקדמים (n=70) ובכירים ((n=100 . הסטודנטים מילאו שאלון Nurses' Professional Values Scale-Revised. ממצאים: נמצאו הבדלים בין שלוש הקבוצות בעמדות כלפי שלושה ערכים מקצועיים: Carning, אקטיביזם וצדק. לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בין שלוש הקבוצות בעמדות כלפי שני הערכים המקצועיים הנותרים, והם אמון ומקצועיות. נמצא כי סטודנטים מתקדמים ייחסו חשיבות גבוהה יותר לערכים של Caring, אקטיביזם וצדק, מאשר סטודנטים מתחילים. לעומת זאת, בקרב סטודנטים בכירים, נצפתה ירידה מסוימת בייחוס החשיבות לערכים אלה. מסקנות והמלצות: בעוד שניתן לייחס את העלייה בייחוס החשיבות לערכים המקצועיים בקרב סטודנטים מתקדמים לחשיפה מעמיקה לתכנים תיאורטיים בנושא האתיקה הסיעודית המקצועית, את הירידה בייחוס החשיבות לערכים בקרב סטודנטים בכירים ניתן לייחס להשפעותיו השליליות של המפגש עם המציאות בשטח. יש לבחון דרכים בהן ניתן לחזק את העמדות כלפי הערכים המקצועיים בקרב סטודנטים בכירים. ייתכן כי יש צורך לחזק את הקשר בין המחנכים לסיעוד לבין הסטודנטים במהלך שנת הלימודים האחרונה. (מתוך המאמר)
Original languageEnglish
Pages (from-to)6-12
Journalגוף ידע
Volume17
StatePublished - Nov 2019

Keywords

  • הכשרת אחיות ואחים
  • עמדות
  • סטודנטים
  • תפיסת תפקיד מקצועי
  • ערכים
  • Values
  • College students
  • Attitude (Psychology)
  • Nurses -- Training of

Fingerprint

Dive into the research topics of 'התפתחות של עמדות כלפי ערכים מקצועיים בקרב סטודנטים לסיעוד במהלך שנות הכשרתם / ד"ר ג'יזל גריין'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this