התפתחות של עמדות כלפי ערכים מקצועיים בקרב סטודנטים לסיעוד במהלך שנות הכשרתם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: עמדות הסטודנטים לסיעוד כלפי ערכים מקצועיים משפיעות על היישום של הערכים האלה בעתיד המקצועי שלהם. על המחנכים להיות מודעים לעמדותיהם של הסטודנטים לסיעוד כלפי הערכים המקצועיים, על מנת להתאים את שיטות ההוראה כדי שיעודדו הפנמת הערכים. למיטב ידיעתנו מעט הינו ידוע על התפתחותן של העמדות כלפי ערכים מקצועיים בקרב סטודנטים לסיעוד במהלך שנות הכשרתם. מטרה: לבחון את העמדות של הסטודנטים לסיעוד כלפי הערכים המקצועיים של סיעוד והאם חלה התפתחות בעמדות אלה במהלך שנות הכשרתם. שיטה: זהו מחקר חתך השוואתי. במקר השתתף מדגם נוחות של 261 סטודנטים לסיעוד הלומדים במכללה אקדמית, שחולקו לשלוש קבוצות לפי רמת הכשרתם הסיעודית: קבוצת מתחילים (n=91), מתקדמים (n=70) ובכירים ((n=100 . הסטודנטים מילאו שאלון Nurses' Professional Values Scale-Revised. ממצאים: נמצאו הבדלים בין שלוש הקבוצות בעמדות כלפי שלושה ערכים מקצועיים: Carning, אקטיביזם וצדק. לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בין שלוש הקבוצות בעמדות כלפי שני הערכים המקצועיים הנותרים, והם אמון ומקצועיות. נמצא כי סטודנטים מתקדמים ייחסו חשיבות גבוהה יותר לערכים של Caring, אקטיביזם וצדק, מאשר סטודנטים מתחילים. לעומת זאת, בקרב סטודנטים בכירים, נצפתה ירידה מסוימת בייחוס החשיבות לערכים אלה. מסקנות והמלצות: בעוד שניתן לייחס את העלייה בייחוס החשיבות לערכים המקצועיים בקרב סטודנטים מתקדמים לחשיפה מעמיקה לתכנים תיאורטיים בנושא האתיקה הסיעודית המקצועית, את הירידה בייחוס החשיבות לערכים בקרב סטודנטים בכירים ניתן לייחס להשפעותיו השליליות של המפגש עם המציאות בשטח. יש לבחון דרכים בהן ניתן לחזק את העמדות כלפי הערכים המקצועיים בקרב סטודנטים בכירים. ייתכן כי יש צורך לחזק את הקשר בין המחנכים לסיעוד לבין הסטודנטים במהלך שנת הלימודים האחרונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)6-12
Number of pages7
Journalגוף ידע
Volume17
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • College students
  • Nurses -- Training of
  • Occupational prestige
  • Values

Cite this