התפתחות התעשייה המתקדמת בישראל והמדיניות הציבורית לפיתוח הענף

Translated title of the contribution: The Advanced Industry's Development In Israel and The Industrial Public for Achieving this development

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

צמיחתו הפנומנלית של ענף ההיי-טק הישראלי בשנות התשעים ותקופת המיתון העמוק שחווה הענף בראשית שנות האלפיים עומדים בבסיס מאמר זה. המאמר סוקר את המגמות השונות בענף ההיי-טק הישראלי מראשית ימיה של מדינת ישראל ועד לסוף 2009, ומציג את ממדי התעשייה השונים בכל תקופה, בד בבד עם המדיניות הציבורית אשר גובשה בכל אחת מהתקופות. בחינת התקופות השונות מבליטה את צמיחתו יוצאת הדופן של ענף ההיי-טק הישראלי בשנות התשעים מחד גיסא, ואת המיתון העמוק שחווה הענף בראשית שנות האלפיים מאידך גיסא. תקופות אלו מתוארות לפרטים תוך כדי הצגת מדדי התעשייה השונים שנרשמו בכל תקופה ותקופה. המאמר מסתיים בהצגת ראשיתו של משבר נוסף בתעשיית ההיי-טק הישראלית תוך כדי בחינת דרכי הסיוע שמעניקה הממשלה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Advanced Industry's Development In Israel and The Industrial Public for Achieving this development
Original languageHebrew
Title of host publicationמקושרים- פוליטיקה טכנולוגיה וחברה בישראל
Pages41-7637
Number of pages36
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Economic assistance
  • Finance
  • Financial crises
  • High technology industries
  • Public policy

Cite this