התנהגויות סיכון לבריאות וסטייה בקרב סטודנטים במוסד אקדמי בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את התפלגות דפוסי התנהגויות סיכון לבריאות (כמו עישון סיגריות ונרגילה, שתיית אלכוהול ושימוש במריחואנה), התנהגות סטייה (כמו גניבה, נזק לרכוש, עיסוק בסמים, רמייה במבחנים), עבירות נהיגה שונות וחיפוש ריגושים (למשל אוהב לעשות דברים משוגעים, מסיבות פרועות בשביל הכיף וכד') בקרב סטודנטים לתואר ראשון, תוך השוואה בין גילית, בין מגדרית ובין עדתית. הממצאים מצביעים על הבדלים בהתנהגויות הסיכון והסטייה בקרב סטודנטים מקבוצות שונות של מוצא, מגדר וגיל. נמצא ששכיחות הגברים המעורבים בהתנהגויות סיכון לבריאות, התנהגות סטייה, עברות נהיגה וחיפוש ריגושים גבוהה משכיחות הנשים המעורבות בהתנהגויות אלו. סטודנטים לא יהודים דיווחו על כל התנהגויות הסטייה בשכיחות גבוהה בהרבה מאשר סטודנטים יהודים. התנסות בשתיית אביסה ועישון מריחואנה שכיחה יותר בקרב סטודנטים ממוצא רוסי/ברית המועצות, ועישון מריחואנה נפוץ יותר אצל סטודנטים אשכנזים מאשר בקרב סטודנטים מזרחיים. עוד עולה שהסיכוי להתנסות ולהשתמש בקביעות במריחואנה אצל סטודנטים המחפשים ריגושים, המבצעים עברות נהיגה ומעורבים בהתנהגויות סיכון לבריאות, גבוה יותר מאשר אצל סטודנטים שתכונות והתנהגויות אלו אצלם נמוכות יותר. שכיחותן הגבוהה של התנהגויות כגון רמייה במבחנים, עישון מריחואנה ועברות נהיגה שונות בקרב הסטודנטים מלמדת על כך שהן אינן נחשבות כסטייה בעיני מבצעיהן. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: במחקר נעשה שימוש בשאלון דיווח עצמי, מובנה ואנונימי, בנושאי בריאות, רווחה ודפוסי התנהגויות סיכון.
Original languageHebrew
Pages (from-to)108-139
Number of pages32
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume12
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Age
  • College students
  • Deviant behavior
  • Drug abuse
  • Ethnic groups -- Israel
  • Risk-taking (Psychology)
  • Sex

Cite this