התמודדותה של קהילת איזמיר עם תופעת המודרנה והחילון במאה ה-19

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בהרחבה בתופעות המודרנה והחילון שהתפשטו בקהילת איזמיר במאה ה-19 ומלמד כי הן היו מקובלות במיוחד בשלהי המאה ובתחילת המאה העשרים. מתקבל הרושם שרוב חברי הקהילה שמרו על מספר ניכר של מנהגים ומצוות ובטאו בכך דתיות מינימאלית. כלל הציבור נקט עמדה חד משמעית שלילית לגבי טמיעה והמרת דת. ( מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)243-283
Number of pages41
Journalמחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
Volumeה
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • Gentiles
  • Jewish diaspora
  • Jews -- Turkey -- Izmir
  • Judaism
  • Judaism and culture
  • Secularism

Cite this