השפעת תהליכי הפרטה חלקית ומסחור על ההון החברתי בקרב ארגוני המגזר השלישי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדאגה העיקרית לנוכח תהליכי ההפרטה החלקית והמסחור בארגוני מגזר שלישי, היא של דלדול ההון החברתי המלכד והמגשר וחיזוק ההון החברתי המקשר בייחוד עם הרשויות הממשלתיות. המאמר בוחן באיזו מידה חששות אלה התממשו בקרב ארגוני המגזר השלישי בישראל ודן בהשפעות האפשריות של הבדלים אלה על יחסי הגומלין בין הארגונים לבין עצמם ובין הארגונים לממשלה. חלקו הראשון של המאמר מתאר את סקירת הספרות בתחום ההון החברתי, תהליכי ההפרטה החלקית והמסחור והשפעתם על ההון החברתי. בהמשך מפורטת מטרת המחקר ומתוארת בקצרה שיטת המחקר. בחלק השלישי מוצגים ממצאי המחקר ובסופם מופיע הדיון המתמקד תחילה בהבדלים בסוג וברמות ההון החברתי בקרב ארגוני המגזר השלישי ובהמשך בהשלכת הבדלים אלו על יחסי הגומלין בין ארגוני המגזר השלישי לבין עצמם ובינם לבין הממשלה (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-31
Number of pages23
Journalחברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל
Volume3
Issue number1
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Non-governmental organizations
  • Privatization
  • Social capital (Sociology)

Cite this