השפעת מקום המגורים על דפוסי התנהגויות סיכון לבריאות ואורחות חיים: השוואה בין סטודנטים המתגוררים ביהודה ושומרון לאלה המתגוררים באזורים אחרים בארץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתאר מחקר שבחן את השפעת מקום המגורים על דפוסי התנהגויות סיכון לבריאות ואורחות חיים, על ידי השוואה בין שלוש קבוצות סטודנטים אשר מתגוררים באזורים שונים בארץ: סטודנטים המתגוררים באריאל, סטודנטים המתגוררים ביישובים אחרים ביהודה ושומרון וסטודנטים המתגוררים בשאר חלקי הארץ. בניגוד לציפיות, ההבדלים המשמעותיים ביותר נמצאו בין הסטודנטים המתגוררים באריאל לבין סטודנטים המתגוררים בשאר יישובי יהודה ושומרון. במספר רב של היבטים דמתה קבוצת הסטודנטים מאריאל לקבוצת הסטודנטים מאזורים אחרים בארץ, ובכך קבוצת הסטודנטים מיהודה ושומרון (שלא אריאל) התגלתה כבעלת מאפיינים ייחודיים. השוואת המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים בין הסטודנטים מקבוצות המגורים השונות מראה הבדלים מהותיים בין הקבוצות. שיטת המחקר: שאלון.
Original languageHebrew
Journalמחקרי יהודה ושומרון
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Housing
  • Human behavior
  • Lifestyles -- Health aspects
  • Risk-taking (Psychology)
  • Self-perception
  • Surveys

Cite this