השלכות אפשריות על מעורבות רופאי המשפחה בקידום בריאות המטופל במסגרת רפואה מרחוק (טלמדיסין)

גלית מדר, אזי בר-און, נחמן אש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: ההתמודדות עם התפרצות נגיף ה-Covid-19 גרמה להגברת השימוש בכלים של רפואה מרחוק לצרכים שונים, החל מפעולות של קידום בריאות וכלה באבחון ובמתן טיפול. בדרך זו ניתן למנוע מגעים מיותרים בין המטפל למטופל, ובכך לצמצם את הסיכון להדבקה בנגיף. נראה כי גם בחזרה לשגרה השימוש בטכנולוגיות של רפואה מרחוק יהיה גדול יותר מאשר טרם המגפה, אולם יש לשים לב להשפעות של השימוש בכלים אלו על הרופא. מטרות המחקר: לנתח את השלכותיה של הטכנולוגיה התומכת ברפואה מרחוק על דפוסי עבודתו של רופא המשפחה, ובכלל זה את ההשפעות האפשרויות על מעורבות רופאי המשפחה בקידום בריאותו של המטופל. שיטות מחקר: נבחר מודגם של 25 רופאי משפחה של "מכבי שירותי בריאות" מכל רחבי הארץ המשתמשים במערכת "הרפואה מרחוק". במהלך מפגשים עם הרופאים במרפאותיהם נערכו ראיונות עומק מובנים- למחצה. ממצאים: ממצאי המחקר מצביעים על כך, כי לצד ההבנה של הרופאים כי הטכנולוגיה מאפשר עלייה בזמינות הרופא למטופל וייעול מנהלתי, נורו אתגרים חדשים עבור הרופאים: חשש מאובדן שליטה על ניהול התהליך הרפואי, צריכת יתר של שירותי רפואה ועומס מטלות החודר למרחב הפרטי של הרופא. עוד הודגש, כי השינויים בסביבה הטיפולית פוגעים במרקם העדין של יחסי רופא-מטופל, בקשר הבין-אישי ועלולים לפגוע במעורבות הרופא בקידום בריאותו של המטופל. דיון מסקנות: מניתוח ממצאי המחקר עולה, כי הרופאים מבינים ששיטת העבודה החדשה תומכת בקידום אוטונומיית המטופל והעצמתו. עם זאת הרופאים מביעים גם השקפה שלילית: לטענתם העומס עלול לפגוע בעיסוקו של הרופא בקידום בריאות, מאחר שהרופא מתמקד ספציפית במענה לבקשת המטופל ואין לו זמן לעסוק בעניינים אחרים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)6-12
Number of pages7
Journalקידום בריאות בישראל
Volume8
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Family medicine
  • Interpersonal relations
  • Physician and patient
  • Telecommunication in medicine

Cite this