הקשר בין שימוש בהוראה מרחוק לבין לחץ, חוסן מקצועי, מסוגלות מקצועית ותפיסת מדיניות בית ספרית בקרב מורי החינוך הגופני במהלך מגפת 19-COVID

Translated title of the contribution: The relationship between the use of distance learning and stress, professional resilience, professional ability, and perception of school policy among physical education teachers during the 19-COVID epidemic

Ronit Ben Amotz, Gizelle green

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: בעקבות מגפת 19-COVID ,מערכות החינוך בישראל כמו העולם כולו, מתמודדות עם משימת החינוך.
למגפה הייתה השפעה ניכרת על החינוך בכלל ועל לימודי החינוך הגופני בפרט. ריחוק חברתי, הגבלות
הסגר וצורך למענה פדגוגי לשיעורי חינוך גופני מרחוק, אילצו את המורים לערוך התאמות ושינויים גדולים
במתכונת של תוכנית השיעורים הרגילה, וליישם הוראה יעילה וחדשה של חינוך גופני מרחוק באמצעות
כלים טכנולוגיים מגוונים לכל שכבות הגיל.
מטרת המחקר: לבחון את הקשר בין שימוש בהוראה מרחוק במהלך המגפה על רמת לחץ, חוסן מקצועי,
מסוגלות מקצועית ותפיסת מדיניות בית ספרית בקרב מורי החינוך הגופני בישראל.
שיטות: 757 מורים ומורות לחינוך גופני, עובדי משרד החינוך בבתי ספר חילוניים, דתיים וערביים שונים,
מילאו שאלון מקוון שבדק רמת לחץ, חוסן מקצועי, מסוגלות מקצועית, ניסיון בהוראה ותפיסת מדיניות
בית ספרית בנוגע להוראה מרחוק במהלך המגפה.
תוצאות: נמצא כי רמת הלחץ בהוראה מרחוק גבוהה יותר בקרב מורים מהמגזר הערבי בהשוואה למורים
מהמגזר היהודי ובקרב מורות בהשוואה למורים. בנוסף, מורות דיווחו על רמת מסוגלות מקצועית גבוהה
יותר בהוראה מרחוק לעומת מורים. מורים בעלי חוסן מקצועי גבוה דיווחו על תחושת ניסיון רבה יותר
בהוראה מרחוק.
מסקנות המחקר: ממצאי המחקר מצביעים על הצורך בתוכנית התערבות מבוססת הוראה מרחוק לבניית
חוסן מקצועי ומסוגלות מקצועית להתמודדות עם מצבי לחץ בעבודה, תוך התחשבות במגזר, במצב משפחתי,
בניסיון בהוראה ובמגדר בקרב מורי החינוך הגופני.
Translated title of the contributionThe relationship between the use of distance learning and stress, professional resilience, professional ability, and perception of school policy among physical education teachers during the 19-COVID epidemic
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-19
JournalJournal of Health Promotion in Israel
Volume9
StatePublished - Sep 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The relationship between the use of distance learning and stress, professional resilience, professional ability, and perception of school policy among physical education teachers during the 19-COVID epidemic'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this