הקשר בין אי־ביטחון תזונתי לבין התנהגויות סיכון ותחושת רווחה בקרב בני נוער בישראל

אורית שפירו, רחל ניסהולץ-גנות, לימור ווסקובויניקוב, מאור יעקבסון, אסלאם עיסא, יוסי הראל-פיש, ריקי בת בן ציון טסלר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: אי-ביטחון תזונתי מוגדר כמצב של היעדר נגישות סדירה למזון מזין בדרכים מקובלות ובכמות מספקת. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מצאו, כי בני נוער החווים אי-ביטחון תזונתי נמצאים בסיכון לקשיים קוגניטיביים, חברתיים והתנהגותיים, וכי הסיכון למעורבות בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים גבוה בצורה ניכרת. מטרות: לבחון את הקשר שבין רמת ביטחון תזונתי לבין התנהגויות סיכון – עישון סיגריות, שתיית אלכוהול, שימוש בסמים ותחושת רווחה בקרב בני נוער. שיטת המחקר: מחקר חך כמותי, מתאמי, המבוסס על ניתוח משני של נתוני ה HBSC בישראל לשנת 2015. הקשר שבין רמת ביטחון תזונתי ובין התנהגויות הסיכון נבחן באמצעות רגרסיות לוגיסטיות. ממצאים: נמצא סיכון מוגבר לעישון סיגריות (CI: 1.74-2.76 OR=2.19, 95%) , לשתיים אלכוהול (CI: 1.94-3.98 OR=2.60, 95%), לשימוש בסמים (CI: 2.15-4.07 OR=2.96, 95%) ולתחושת רווחה נמוכה (CI: 1.89-3.07 OR=2.41, 95%) בקרב תלמידים שדיווחו על אי-ביטחון תזונתי לעומת תלמידים שדיווחו על ביטחון תזונתי גבוה. דיון ומסקנות: תוצאות המחקר מעידות על חשיבות הצורך לקדם מדיניות בריאות הוללת את נושא הביטחון התזונתי בקרב בני נוער. כדי להוציא מהכוח אל הפועל מדיניות מעין זו ולהופכה לתוכניות התערבות, על מקבלי ההחלטות להיות מודעים לקשר שבין ביטחון תזונתי, תחושת רווחה והתנהגויות סיכון בקרב בני נוער. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)34-40
Number of pages7
Journalקידום בריאות בישראל
Volume8
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Children -- Alcohol use
  • Drug abuse
  • Smoking
  • Teenagers -- Alcohol use
  • Well-being
  • Youth
  • Youth -- Alcohol use

Cite this