הצרכן הישראלי יוצא לחירות: אינדיווידואליזם בראי מיתוס יציאת מצרים בפרסומת המסחרית בישראל 1948-2008

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מיתוס יציאת מצרים, בשל אופיו ומהותו כמיתוס מכונן של עם ישראל, מייצג ערכים קולקטיביים של החברה היהודית הישראלית. דווקא משום כך ראוי לבחון את הערכים האינדיבידואליסטיים בפרסומות מסחריות המשתמשות במיתוס. בהתבסס על ממצאי ניתוח תוכן, מוצג במאמר ניתוח סמיוטי של ארבעה היבטים שונים בהצגת אינדיבידואליזם בפרסומות שראו אור בעיתונות המודפסת בישראל בתקופות שונות, הן בתקופה המאופיינת כתקופה שבה החברה הישראלית הייתה בעלת ערכים קולקטיביסטיים דומיננטיים והן בתקופה המאופיינת במעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם. היבטים אלה, שקיבלו ביטוי ברור בפרסומות לקראת פסח, משקפים את מורכבות הערכים בחברה הישראלית ואת התהליכים שעברה מהקמת המדינה ועד ימינו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)102-111
Number of pages10
Journalקשר
Volume48
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Advertising
  • Collectivism
  • Exodus, The
  • Individualism
  • Publicity

Cite this