הציונות והדת על פי דעת הרב קוק, קונטרס "דרכי גאולה" מאת הרב שבתי בורנשטיין

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בגנזי הרב שבתי בורנשטיין זצ"ל, רב, ראש ישיבה ומקובל, סבה של מחברת המאמר, אשר השתייך מאז שנת תרפ"ה ואילך לחוג הקרוב ביותר לרב קוק, נמצא קונטרס "דרכי הגאולה" שנכתב זמן קצר לאחר הסתלקות הרב קוק בג' באלול תרצ"ה. ניכר שפטירת רבו הנערץ הולידה אצל הסבא סערת נפש עזה שבאה לידי ביטוי הן בכתיבת הקונטרס הדן בתורת הרב קוק והן בכתיבת "אושפיזין" — חיזיון על הרב קוק שנכתב בליל ט"ו בתשרי תרצ"ו שבו מתוארת ישיבתו של הרב קוק בסוכה במחיצת שבעת הרועים. לפי טיב הנייר נכתב הקונטרס בערך באותו פרק זמן, דהיינו במהלך חודש אלול תרצ"ה או במהלך חודש תשרי תרצ"ו. גם אירועים ועובדות שונים שנזכרים בקונטרס, דוגמת רדיפות היהודים במקומות שונים באירופה וההתרחשויות בגרמניה בזמן עליית היטלר לשלטון מחזקים את ההערכה שמדובר בתאריכים אלה. המרד הערבי אינו נזכר בקונטרס, שהרי פרץ חודשים ספורים לאחר כתיבתו. הרב שבתי בורנשטיין שפרסם מאמרים בעיתונות התקופה בשנות ה-30 היה ער לאירועי הזמן ולכל גילוי של שנאת יהודים. הוא עצמו ניהל תעמולה למען עלייה רבתי מפולין, ולפי עדות עצמו שכנע יהודים רבים לעלות.
Original languageHebrew
Title of host publicationבין דת, לאום וארץ (קובץ בעריכת יוסי גולדשטיין)
PagesH192-H219
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Bornstein, Shabetai -- 1891-1971
  • Kook, Abraham Isaac -- 1865-1935
  • Zionism and Judaism

Cite this